Produkty

Zdravotnické prostředky fy Flídr medical s.r.o. jsou posuzovány Notifikovanou osobou č. 1023 (CE1023podle požadavků směrnice Rady 93/42/EHS a nařízení vlády 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

 

 

TERMINÁLNÍ JEDNOTKY PRO STLAČENÉ MEDICINÁLNÍ PLYNY A PODTLAK / R14

 

Terminální jednotky představují v rozvodu medicinálního plynu místa, kde obsluha připojuje a odpojuje přívod stanovených medicinálních plynů u anestetických přístrojů, plicních ventilátorů nebo jiných zdravotnických přístrojů. Jde o kombinaci výstupní sestavy (pro přívod) připojené k potrubnímu rozvodu medicinálního plynu a/nebo vstupní sestavy (pro odvod) připojené k systému odpadu plynu, u které obsluha provádí připojení a odpojení pomocí kombinované zástrčky.Konstrukce rychlospojek zaručuje rozměrovou specifičnost pro každý typ plynu, tzn. nemůže dojít k vzájemné zaměnitelnosti. Rychlospojky jsou barevně rozlišeny podle druhu plynu dle platné normy. 

 terminalni jednotka

 

 

NÁSTĚNNÉ RAMPY /NR-H, NR-H I, NR-H II, NR-S

 

Nástěnné rampy jsou upevněny ke stěnám místnosti tak, že umožňují přivést k lůžku medicinální plyny, elektrický proud, monitorovací a informační linky, atd. Mohou být vybaveny přímým, nepřímým a nočním osvětlením. Jsou pevné a nedovolují žádné nastavení. Lůžkové rampy jsou vyráběny v provedení pro jedno a více lůžek. 

Na čelní stranu rampy lze namontovat univerzální medilištu na upevňování nosičů infuzí, vyšetřovacích lampiček a dalšího příslušenství.

 

nastenna rampa

 

STROPNÍ MOST-PEVNÝ / SM-P 5.2, SM-P 5.4

 

Stropní mosty jsou upevněny ke stropu místnosti a umožňují přivést medicinální plyny, elektrický proud, monitorovací a informační linky atd. k lůžkům, popř. do dalších prostorů vytipovaných lékařským a obslužným personálem tak, že umožňují volnou manipulaci s lůžky a vozíky pojízdné výbavy místností. Jsou pevné a nedovolují žádné nastavení.

stropni most

 

STROPNÍ MOST - ZDVIŽNÝ / SM-Z 5.2, SM-Z 5.4

 

Stropní mosty jsou upevněny ke stropu místnosti a umožňují přivést medicinální plyny, elektrický proud, monitorovací a informační linky atd. k lůžkům, popř. do dalších prostorů vytipovaných lékařským a obslužným personálem tak, že umožňují volnou manipulaci s lůžky a vozíky pojízdné výbavy místností. Most je tvořen teleskopickým závěsem obdélníkového průřezu s přímočarým motorem, který obsluze umožňuje nastavení zdrojové části do optimální pracovní výšky.

stropni most zdvizny
 

NÁSTĚNNÁ RAMPA-UNIVERZÁLNÍ / NR-U 1, NR-U 2, NR-U 3

 

Nástěnné rampy jsou upevněny ke stěnám místnosti tak, že umožňují přivést medicinální plyny, elektrický proud, monitorovací a informační linky atd. k lůžkům a do dalších prostorů vytipovaných lékařským a obslužným personálem tak, že umožňují volnou manipulaci s lůžky a vozíky pojízdné výbavy místností, připojení pacientů a osvětlení prostoru nad i pod lůžkem. Jsou pevné a nedovolují žádné nastavení. Je proto nutné věnovat maximální pozornost umístění v půdorysu a výšce nad zemí již ve fázi projektu. Nástěnné rampy jsou vyráběny v provedení pro jedno a více lůžek. U ramp pro více lůžek je každé lůžko vybaveno zvlášť, pro každé lůžko je pak zpravidla výbava stejná umístěna vždy vzhledem k ose každého lůžka.
Na přední straně vodorovné části může být umístěna medilišta pro upevnění příslušenství, nosiče infuzních lahví, sáčků a pump, vyšetřovací lampičky atd.

 nastenna rampa univerzalni
 
Kompletní katalog sortimentu ke stažení zde: KATALOG