Služby

PROJEKCE

Zpracováváme kompletní projektové dokumentace rozvodů medicinálních a technických plynů (od dokumentace pro stavební povolení po dokumentaci skutečného provedení).

 

VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Jsme český výrobce a dodavatel výrobků a zdravotnických prostředků pro zdravotnictví a průmysl.

 

MONTÁŽ POTRUBNÍCH ROZVODŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Provádíme výrobu a montáž kompletních potrubních rozvodů, zdravotnických prostředků, ukončovacích prvků, kompresorových a vakuových stanic pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství a průmysl. Součástí dodávek potrubních rozvodů je připojení na veškeré zdravotnické prostředky, montáž a uvedení do provozu požadovaných zařízení, včetně veškerého příslušenství.

 

REVIZE

Provádíme revize a kontroly zdravotnických prostředků a vyhrazených plynových zařízení dle platné legislativy. Dále zpracováváme návody na obsluhu a provoz plynových zařízení, místní provozní řády, návrhy úprav zařízení dle platných norem a předpisů na vyhrazená plynová zařízení.

 

SERVIS

Provádíme záruční a pozáruční servis (Odbornou údržbu a Opravy) zdravotnických prostředků v souladu s pokyny výrobců, zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a dalších právních předpisů. Dále provádíme pravidelné kontroly potrubních rozvodů a součástí potrubních rozvodů dle platné legislativy.