O společnosti

Společnost Flídr medical s.r.o. byla založena 5. záři 2014 jako sesterská společnost firem skupiny „FLÍDR“, kterou tvoří společnosti FLÍDR s.r.o., FLÍDR plast s.r.o. a FLÍDR energo s.r.o. se sídlem na adrese Široký Důl 200, 572 01 Polička.

Společnost je českým výrobcem a dodavatelem zdravotnických prostředků pro lůžkové pokoje, operační sály, JIP, ARO, hospice a další prostředí, kde jsou obdobné nároky na přenos plynných a elektrických médií do prostoru lůžek. Pracovníci společnosti Flídr medical s.r.o. mají s tímto odvětvím dlouholeté zkušenosti.

Hlavním předmětem činnosti společnosti Flídr medical s.r.o. je:

  • projekce kompletních rozvodů medicinálních a technických plynů,
  • vývoj, výroba a montáž vlastních zdravotnických prostředků,
  • dodávky, montáže a servis kompletních souborů zdravotnické technologie,
  • dodávky, montáže, servis rozvodů a zdrojů medicinálních plynů pro zdravotnictví a průmysl.

Mezi naše zdravotnicné prostředky, které v tuto chvíli nabízíme, patří Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak, Nástěnné rampy, Stropní mosty - pevné, Stropní mosty - zdvižné, Nástěnné rampy - univerzální. Další výrobky jsou ve fázi vývoje. Dále dodáváme a montujeme kompletní potrubní rozvody kyslíku, stlačeného vzduchu, vakua a dalších plynů pro zdravotnictví, farmacii, potravinářství a průmysl.Pro tuto činnost jsme schopni zajistit kompletní projektovou dokumentaci.

Na klíč dodáváme kompresorové a vakuové stanice, redukční tlakové stanice a ostatní zdroje medicinálních a technických plynů, včetně jednotek úpravy vzduchu a separace kondenzátu.

Realizujeme kompletní dodávky technologií v oboru rozvodů, čištění a filtrace medicinálních a technických plynů a vakua, jak pro běžné použití, tak i pro atypickou vysoce účinnou bakteriologickou i jinou filtraci.

Provádíme servis a revize těchto technologií v operativních termínech a dle potřeb našich zákazníků.

Ve všech těchto oblastech nabízí společnost Flídr medical s.r.o. technické poradenství.

Zajištění vysoké kvality výrobků a služeb je naším hlavním cílem při získávání a udržení spokojených zákazníků. Systém řízení jakosti ve společnosti Flídr medical s.r.o. je ve shodě s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 13485:2012. Shoda s těmito normami je ověřována certifikační společností ITC Zlín, stejně tak i certifikace zdravotnických prostředků pro udělení CE značky (CE1023), které jsou ve shodě s požadavky evropské direktivy MDD 93/42/EHS.